Từ Việt Nam, xin chia buồn với người dân quốc đảo Cuba

Chủ tịch Fidel Castro đã không còn nữa…. KÍNH VIẾNG !

Share this post