Tại sao các hành tinh quay quanh mặt trời? và không bị hút vào trong mặt trời?

Nếu các bạn Google câu hỏi này, các bạn sẽ tìm được câu trả lời. Phần lớn đều giải thích sai.
Các hành tinh quay xung quanh mặt trời, tương tự mặt trăng quay xung quanh trái đất.
Lực hướng tâm- hành tinh quay quanh mặt trời
                                       Lực hướng tâm: hành tinh quay quanh mặt trời
Nhà bác học vĩ đại Isaac Newton đã giải thích rằng hiện tượng đó là Lực hấp dẫn. Mặt trời sinh ra lực hấp dẫn kéo các hành tinh (hay thiên thể) quay quanh nó. Tương tự, lực hấp dẫn của trái đất sẽ hút các vật bị ném lên sẽ rơi trở lại mặt đất. Và đó cũng là lý do mặt trăng và các vệ tinh nhân tạo quay xung quanh trái đất. Lực hấp dẫn này là lực hướng tâm.
Nhưng: Tại sao các hành tinh không bị hút vào Mặt trời? mặt trăng, vệ tinh không bị rơi vào trái đất?

Lực ly tâm

Đó là lực ly tâm. Mọi vật thể quay xung quanh vật thể khác sẽ sinh ra lực ly tâm. Các hành tinh quay xung quanh mặt trời với vận tốc lớn sẽ sinh ra lực quán tính ly tâm. Lực ly tâm này ngược hướng với lực hướng tâm và cân bằng nhau, vì thế các hành tinh không bị rơi vào mặt trời,  đồng thời cũng không thoát ra khỏi quỹ đạo quay quanh mặt trời. Nếu hai lực này không cân bằng nhau (tùy thuộc vào vận tốc v ), sẽ có hai tình huống: 1) Bị hút vào.  2) Bị văng ra xa.
Lấy ví dụ, bạn buộc một vật vào đầu một sợi dây. Sau đó bạn cầm một đầu sợi dây và quay tròn, vật đó sẽ chuyển động xung quanh bạn theo vòng tròn. Xem hình dưới:
 23-06-16-3
– Nếu lúc đó bạn buông sợi dây ra (hoặc sợi dây bị đứt), vật sẽ bị văng ra theo phương vuông góc với bán kính vòng tròn.
Save
Save
Save
Save
Save
Save
Save
Save
Save
Save

Share this post