Mặt trời bao nhiêu tuổi?

Mặt trời của chúng ta đã sống được 4.500.000.000 năm. Tức là 4,5 tỷ tuổi. Chúng ta tính tuổi của Mặt trời như thế nào? Bằng cách xem tuổi của toàn bộ hệ mặt trời. Bởi vì mọi thứ trong…