Sự khác nhau giữa Sài Gòn và Hà Nội

Thực tế, chỉ có người Bắc vào Nam chứ rất hiếm người Nam ra Bắc lập nghiệp. Sài Gòn và Hà Nội là hai thành phố lớn nhất cả nước, cả hai từng là thủ đô của hai bờ chiến…