Bác học Lê Quý Đôn và chủ quyền biển đảo

Bác học Lê Quý Đôn sinh năm 1792, tên thuở nhỏ là Lê Danh Phương. Quê ông nay là xã Độc Lập, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Từ nhỏ Danh Phương nổi tiếng ham học, thông minh có trí…