Siêu bão Meranti chắc chắn không vào biển Đông

goài khơi Philippines hiện có hai cơn bão: siêu bão Meranti và bão Malaska. Rất nhiều tờ báo lá cải trong nước đăng tin “siêu bão Meranti hướng vào Biển Đông“- bố láo bố toét. Tôi xin thông báo: Rất…