Tôi là ai ?

– Khi tôi mới 7 tuổi, cả gia đình tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà vì sai sót trong thủ tục luật pháp. Kể từ đó tôi phải làm việc để giúp đỡ gia đình mình. – Khi tôi…