All Stories

Mỹ, Nhật, Trung Quốc và Việt Nam. Ai sợ ai?

[ Truyện cười ] Có 4 người quốc tịch Mỹ, Nhật, Trung Quốc và Việt Nam nói chuyện với nhau: -Người Việt Nam nói: Cả thế giới phải nể sợ người Mỹ các anh. Các anh “đã nói là làm”,…