All Stories

Những câu nói bất hủ về sự thành công

Con đường đến với thành công vốn dĩ không có la bàn chỉ lối, hãy để đam mê dẫn dắt, trái tim mách bảo, bạn đồng hành là nhiệt huyết của tuổi trẻ. Mình tổng hợp lại những câu nói…
Thành công là thói quen và thời gian

Không có thành công nào xuất hiện chỉ qua 1 đêm. Thành công là gì? Tôi định nghĩa thành công đơn giản lắm, thành công là “thói quen” với thời gian. Vậy làm thế nào chúng ta có thể tự…
Mỹ, Nhật, Trung Quốc và Việt Nam. Ai sợ ai?

[ Truyện cười ] Có 4 người quốc tịch Mỹ, Nhật, Trung Quốc và Việt Nam nói chuyện với nhau: -Người Việt Nam nói: Cả thế giới phải nể sợ người Mỹ các anh. Các anh “đã nói là làm”,…