Mèo và Chuột – Giỏi cũng chết, dốt cũng chết

mouse-catCó một chú mèo một ngày nọ bắt được 5 con chuột. Mèo ta dí súng vào đầu con chuột thứ nhất và hỏi:
– Ê cu! Anh hỏi mày 1+1 = mấy?
– Dạ! Thưa anh = 2 ạ!
“Pằng!” Con mèo thổi khói súng: “-Mày đã biết quá nhiều.”
  • Vẫn câu hỏi đó, con chuột thứ 2 suy nghĩ rồi run rẩy trả lời:
    “- Dạ! em không biết ạ!”
    -Pằng”, con mèo lại thổi khói: “- Cái loại dốt nát như mày không nên sống.”
  • Đến con chuột thứ 3, mèo vẫn hỏi lại câu hỏi đó. Con này suy nghĩ rồi trả lời:
– Biết thì sao mà không biết thì sao?”
“- Pằng! Nguy hiểm và thủ đoạn như mày thì càng phải chết.”
  • Tiếp tục con chuột thứ 4, lại là câu hỏi đó, con này suy nghĩ rồi trả lời:
– Trả lời anh giết, không trả lời anh giết, trả lời sai anh giết, trả lời đúng cũng giết luôn, thì em biết phải làm sao?”
-Pằng! Mày phải chết vì mày nói quá nhiều.”
  • Đến con chuột cuối cùng, vẫn câu hỏi cũ, con này nhanh nhảu trả lời:
– Dạ thưa anh! Với những câu hỏi hóc búa như vậy, thì chỉ có những người cao siêu như anh mới có đáp án chính xác ạ!”
Con mèo khoái chí bảo:  “- Mày được, theo tao!”
*–*–*–
Sống ở đời…
Thông minh cũng chết, dốt nát cũng chết, thủ đoạn cũng chết, lý luận nhiều cũng chết. Chỉ có nịnh bợ là sống sót, và phải luôn biết rút kinh nghiệm từ cái chết của người đi trước 🙂

Save

Save

Share this post