Đàn ông khen Bồ và “chê” Vợ?

Đàn ông đối xử với bồ, với vợ khác nhau như thế nào? Đây là bốn bức ảnh vui của tác giả Karina Farek:
  • #1
27-11-16-1a-bo-va-vo
  • #2
    27-11-16-2a-bo-va-vo
  • #3
    27-11-16-3a-bo-va-vo
  • #4
    27-11-16-4a-bo-va-vo

Share this post