All Stories

Ubuntu: XTREME DOWNLOAD MANAGER

Nếu bạn đang dùng hệ điều hành Windows thì chắc bạn không còn xa lạ với phần mềm hỗ trợ download tên IDM (Internet Dowload Manager). Nhưng khi chuyển sang hệ điều hành họ Linux như Ubuntu tìm được phần…