Ngoại trưởng Kerry chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Dưới đây là toàn văn lời chúc mừng Quốc khánh Việt Nam 2/9/2016 của ngài Ngoại trưởng Mỹ John Kerry: Thay mặt Tổng thống Obama và nhân dân Hoa Kỳ, tôi rất vui mừng được chúc nhân dân Việt Nam…