Mỹ, Nhật, Trung Quốc và Việt Nam. Ai sợ ai?

talking[ Truyện cười ]
Có 4 người quốc tịch Mỹ, Nhật, Trung Quốc và Việt Nam nói chuyện với nhau:
-Người Việt Nam nói: Cả thế giới phải nể sợ người Mỹ các anh. Các anh “đã nói là làm”, đã làm là ra thóc ra tiền.
-Người Mỹ nói: Không! Chúng tôi rất nể người Nhật vì họ “làm xong rồi mới nói”.
-Người Nhật nói: Ồ! Nhưng chúng tôi lại rất sợ người Trung Quốc như anh đây. Các anh ấy “không nói mà cứ làm”.
-Người Trung Quốc nói: Các anh nhầm rồi. Thua người Việt Nam hết, chúng tôi rất nể họ vì họ nói một đằng làm một nẻo nên không biết đâu mà tính.  🙂
Save

Share this post